Król, prorok czy kapłan? Charyzmat konsekrowanego władcy w miniaturach ottońskich: treści ideowe i funkcje przedstawień cesarzy dynastii saskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Roczniki Humanistyczne
ISSN
0035-7707
EISSN
Wydawca
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
5-32
Numer tomu
64
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
5533