Makroskopowe szczątki roślinne z mezoplejstoceńskich osadów odkrywki Szczerców KWB Bełchatów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych (Uniwersytet Łódzki)
Książka
Tytuł książki
Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-934417
Wydawca
Katedra Gemorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu Łódzkiego
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Makroskopowe szczątki roślinne z mezoplejstoceńskich osadów odkrywki Szczerców KWB Bełchatów
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
45-47
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
plejstocen
interglacjal mazowiecki
rów Kleszczowa
Polska Środkowa
Cechy publikacji
communique
Inne
System-identifier
0000057873