Geneza, litologia i stratygrafia osadów czwartorzędowych rowu Kleszczowa w świetle nowych badań w odkrywce Szczerców
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych (Uniwersytet Łódzki)
Książka
Tytuł książki
Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Geneza, litologia i stratygrafia osadów czwartorzędowych rowu Kleszczowa w świetle nowych badań w odkrywce Szczerców
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
czwartorzęd
stratygrafia
osady glacjalne
KWB Bełchatów
Polska Środkowa
Inne
System-identifier
0000048518