Ocena oddziaływania ortezy dynamicznej "Dunag 02" na mięśnie kończyn dolnych w czasie chodu dziecka z hipotonią i bezładem ruchowym=Assessment of the impact of dynamic orthosis "Dunag 02" on muscles of the lower limbs during gait in children with hypotonia and ataxia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizjoterapii (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Fizjoterapia
ISSN
1230-8323
EISSN
Wydawca
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
50-62
Numer tomu
21
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
hipotonia
zespół móżdżkowy
dynamiczna orteza „Dunag 02”
elektromiografia
en
hypotonia
cerebellar syndrome
dynamic orthosis “Dunag 02”
electromyography
Streszczenia
Język
pl
Treść
Oprócz metod głównych wykorzystywanych do kształtowania prawidłowych wzorców postawno-lokomocyjnych u dzieci z deficytami neurologicznymi istnieje wiele metod wspomagających usprawnianie. Jedną z nich jest stosowanie ortezy dynamicznej „Dunag 02”. Celem badań była ocena oddziaływania ortezy dynamicznej „Dunag 02” na mięśnie kończyn dolnych dziecka z hipotonią oraz hipotonią i bezładem ruchowym podczas funkcji chodu. W badaniach uczestniczyły dwie dziewczynki: 5-letnia z hipotonią i bezładem ruchowym oraz 15-letnia z zespołem móżdżkowym. Oceny działania ortezy dynamicznej „Dunag 02” dokonano na podstawie elektromiografii (EMG) globalnej. U 5-letniej dziewczynki z hipotonią i bezładem ruchowym użycie ortezy dynamicznej „Dunag 02” wpłynęło wyciszająco na bezład ruchowy i pozwoliło na większą stabilność postawy, a u 15-letniej dziewczynki z zespołem móżdżkowym miało wpływ na poprawę aktywności i funkcji.
Język
en
Treść
In addition to the standard methods used to form the correct postural and locomotional patterns in children with neurological deficits, there are many methods to support the improvement. One of them is use of the dynamic orthosis “Dunag 02”. The aim of the study was to evaluate the impact of the dynamic orthotic “Dunag 02” on muscles of lower limbs in children with hypotonia and ataxic gait. The study involved two girls: 5-year-old with hypotonia and ataxia and a 15-year-old with a cerebellar syndrome. Evaluation of performance of the dynamic orthosis “Dunag 02” was based on “global” electromyography (EMG). In case of the 5-year-old girl with hypotonia and ataxia, use of the dynamic orthosis “Dunag 02” had a moderate effect on ataxia and allowed for greater postural stability, and in 15-year-old girl with cerebellar syndrome, activity and functions were improved.
Cechy publikacji
Medycyna
Nauki o kulturze fizycznej
Medicine
Physical education
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:778531
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych