Paleomagnetic results from lower Triassic res sandstones from the autochthonous cover of the Central Western Carpathians: constraints on largescale rotations of the Alcapa microplate
PBN-AR
Instytucja
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
35th International Geological Congress Abstracts
Data publikacji
2016
ISBN
Wydawca
American Geosciences Institute
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Paleomagnetic results from lower Triassic res sandstones from the autochthonous cover of the Central Western Carpathians: constraints on largescale rotations of the Alcapa microplate
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
3790-3790
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
35th International Geological Congress
Początek konferencji
2016-08-27
Koniec konferencji
2016-09-04
Lokalizacja konferencji
Cape Town
Kraj konferencji
ZA
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Geofizyka – dziedzina nauk o ziemi
discipline:Geologia
discipline:Geophysics – field of earth sciences
discipline:Geology
Abstract
Abstrakt
Inne
System-identifier
PBN-R:805283