Analiza metod zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych w systemach automatyki kolejowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu i Elektrotechniki (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
TTS Technika Transportu Szynowego
ISSN
1232-3829
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS"
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
12
Strony od-do
168-171
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
transmisja danych
automatyka kolejowa
bezpieczeństwo
Streszczenia
Język
pl
Treść
Rozwój systemów automatyki kolejowej jest procesem badawczym, w którym dąży się m.in. do stosowania nowoczesnych technologii. Jednym z aktualnych obszarów badawczych jest zapewnienie bezpieczeństwa bezprzewodowej transmisji danych w rozproszonych systemach automatyki kolejowej. W artykule przedstawiono analizę metody zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych w rozproszonych systemach wykorzystujących transmisję bezprzewodową. Szczególną uwagę poświęcono ocenie wybranych metod kryptograficznych.
Język
en
Treść
Development of railway traffic control systems is the research process, which aim is, among others, to implement the modern technologies in such systems. One of the current research areas is to provide the se-curity of wireless data transmission in distributed rail-way traffic control systems. In the article an analysis of the current methods which ensure the security of wire-less data transmission in distributed systems were pre-sented. Particular attention was given to the assessment of selected cryptographic methods.
Cechy publikacji
Ekonomia
Transport
Economics
Transport
discipline:Transport
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:770310