Analiza wpływu pojedynczego zabiegu sztucznej wodnej kąpieli kwasowęglowej na parametry hemodynamiczne u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym=Analysis of the impact of a single artifi cial carbonic acid water bath on hemodynamic parameters in patients with hypertension
PBN-AR
Instytucja
Wydział Sportu (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Fizjoterapia
ISSN
1230-8323
EISSN
Wydawca
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
3-8
Numer tomu
22
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
kąpiel kwasowęglowa
nadciśnienie tętnicze
parametry hemodynamiczne
lecznictwo uzdrowiskowe
en
carbonic acid bath
hypertension
hemodynamic parameters
spa treatment
Streszczenia
Język
pl
Treść
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie, w jaki sposób sztuczna wodna kąpiel kwasowęglowa, wykonana jednokrotnie, wpływa na parametry hemodynamiczne u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, korzystających z leczenia uzdrowiskowego w Cieplicach Śląskich-Zdroju. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiła grupa 33 osób z nadciśnieniem tętniczym (15 mężczyzn i 18 kobiet). Wszystkim pacjentom zmierzono ciśnienie tętnicze krwi i tętno bezpośrednio przed kąpielą oraz w trakcie ostatniej minuty trwania zabiegu. W oparciu o wyniki pomiarów wyliczono dodatkowe parametry: objętość wyrzutową (SV) i pojemność minutową serca (Q) oraz produkt podwójny (RPP). W kąpieli kwasowęglowej zastosowano wodę mineralną sztucznie wzbogaconą w dwutlenek węgla. Temperatura wody w czasie kąpieli wynosiła 33-34°C, a sztuczne nasycenie wody dwutlenkiem węgla – ok. 1000 mg/dm3 . Zabieg trwał 15 minut. Wyniki. Podczas kąpieli kwasowęglowej tętno zmniejszyło się średnio o 7,6 uderzeń na minutę (p = 0,000001), ciśnienie skurczowe o 9,2 mm Hg (p = 0,000001), ciśnienie rozkurczowe o 7,2 mm Hg (p = 0,000001), produkt podwójny o 1970,7 (p = 0,000001), objętość wyrzutowa serca wzrosła o 3,3 ml (p = 0,00004), a pojemność minutowa serca nie uległa zmianie i wynosiła w obu pomiarach 3,7 l na minutę. Wnioski. W trakcie jednorazowej kąpieli kwasowęglowej zaobserwowano spadek wartości ciśnienia tętniczego krwi, tętna oraz produktu podwójnego. Stwierdzono także wzrost objętości wyrzutowej serca i brak zmian w obrazie pojemności minutowej.
Język
en
Treść
Aim of the study. The aim of this study was to investigate the effect of a single artifi cial carbonic acid water bath on hemodynamic parameters in patients with hypertension. Material and methods. Hypertensive patients (n = 33) were measured blood pressure and heart rate before the bath and during the last minute of treatment. Additionally calculated: stroke volume (SV), cardiac output (Q), double product (RPP). The mineral water used in the therapeutic bath was artifi cially enriched with carbon dioxide (1000 mg/dm3 ). Results. HR decreased by 7.6 bpm (p = 0.000001), systolic blood pressure by 9.2 mm Hg (p = 0.000001), diastolic blood pressure by 7.2 mm Hg (p = 0.000001), RPP by 1970.7 (p = 0.000001), SV increased by 3.3 ml (p = 0.00004), and Q did not change and in the both measurements was 3.7 l/min. Conclusions. During the single carbonic acid bath, a decrease in blood pressure, heart rate and double product was observed. Stroke volume has increased, while there was no effect on cardiac output.
Cechy publikacji
Medycyna
Nauki o kulturze fizycznej
Medicine
Physical education
discipline:Nauki o zdrowiu
discipline:Health sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:712700
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych