Ochrona ziemniaków po ewentualnym wycofaniu substancji czynnych środków ochrony roślin
PBN-AR
Instytucja
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Ziemniak Polski
ISSN
1425-4263
EISSN
Wydawca
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
23-29
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pl
agrofagi ziemniaka
problemy w ochronie
wycofywanie substancji czynnych
ziemniak
Streszczenia
Język
pl
Treść
W najbliższym czasie Komisja Europejska planuje wycofanie kolejnych 75 substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin. Jeśli ten scenariusz zacznie być realizowany, w praktyce będzie to oznaczało, że liczba dostępnych w Polsce pestycydów zmaleje prawie 2-krotnie – z 1175 do 644. Skutki tej decyzji będą bardzo dotkliwe dla rolników. W Polsce z ochrony ziemniaków może zostać usuniętych 8 substancji czynnych z grupy insektycydów, 6 z grupy fungicydów oraz 6 z grupy herbicydów. Z raportu opracowanego dla Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin wynika, że wycofanie wielu popularnych środków ochrony spowoduje straty plonu, obniżenie jego jakości, a także wzrost kosztów produkcji rolniczej. Eksperci twierdzą nawet, że produkcja rolna w naszym kraju może być zagrożona. Największe zmiany będą dotyczyły zapraw nasiennych przeciw szkodnikom. Paradoksalnie, zwiększy się wtedy zużycie środków ochrony roślin. Rolnicy będą zmuszeni wykonywać więcej zabiegów nalistnych, zwłaszcza insektycydowych, gdyż wycofana zostanie większość neonikotynoidów, w tym jedyna zaprawa nasienna do ochrony ziemniaków przed szkodnikami glebowymi. Wycofanie środków wpłynie także na wzrost odporności patogenów. W miejsce wycofanych substancji czynnych pojawią się pewnie nowe, ale badania nowych substancji są kosztowne, długotrwałe i nie będą one mogły od razu zastąpić tych wycofywanych.
Cechy publikacji
Agronomia
Inżynieria rolnicza
Agronomy
Agricultural engineering
discipline:Agronomia
discipline:Agronomy
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:793086