Skuteczność zarządzania infrastrukturalnymi projektami liniowymi
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
BAROMETR REGIONALNY
ISSN
1644-9398
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
nr 3
Strony od-do
81-90
Numer tomu
11
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Infrastruktura techniczna
Tworzenie projektów
Zarządzanie projektem
en
Technical infrastructure
Project management
Streszczenia
Język
pl
Treść
Rola infrastruktury technicznej, a w szczególności infrastruktury liniowej doceniana jest zarówno w Unii Europejskiej jak i w Polsce. Wiąże się to ze znacznymi nakładami na utworzenie i rozbudowę tej infrastruktury. Zasadne jest więc pytanie o skuteczność zarządzania projektami, które polegają na realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych. W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności zarządzania projektami infrastrukturalnymi w zakresie skuteczności zarządzania budżetem, zakresem i czasem projektu. Zgodnie z wynikami badań zarówno zarządzania budżetem projektu jak i zarządzanie zakresem zostało uznane za skuteczne. Nie można natomiast pozytywnie ocenić skuteczności zarządzania czasem w badanych projektach. Przedstawione badania są częścią większego przedsięwzięcia badawczego, którego celem jest wypracowanie rekomendacji dla zarządzania infrastrukturalnymi projektami liniowymi w Polsce. (abstrakt oryginalny)
Język
en
Treść
The role of the technical infrastructure, and in particular linear infrastructure is appreciated both by the European Union and Poland. This involves considerable expenditure on the creation and expansion of an infrastructure. So it is reasonable to question the effectiveness of infrastructure project management. This paper presents the results of research into the effectiveness of project management, especially the effectiveness of management of the budget, scope and time of projects. According to the results, both the management of the project budget and scope management has been found to be effective. What cannot be positively evaluated is the effectiveness of time management in the studied projects. The research was a part of a larger study whose aim is to develop recommendations for the management of linear infrastructure projects in Poland. (original abstract)
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
536029