Business Intelligence in cloud
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Polish Journal of Management Studies
ISSN
2081-7452
EISSN
Wydawca
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
115-125
Numer tomu
Vol. 10, no. 2
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
business intelligence
cloud computing
business intelligence cloud
pl
Business Intelligence
przetwarzanie w chmurze
chmura Business Intelligence
Streszczenia
Język
en
Treść
The paper reviews and critiques current research on Business Intelligence (BI) in cloud. This review highlights that organizations face various challenges using BI cloud. The research objectives for this study are a conceptualization of the BI cloud issue, as well as an investigation of some benefits and risks from BI cloud. The study was based mainly on a critical analysis of literature and some reports on BI cloud using. The results of this research can be used by IT and business leaders as they plan and develop BI cloud in their organizations.
Język
pl
Treść
W artykule dokonano krytycznego przeglądu i analizy literatury przedmiotu na temat Business Intelligence w chmurze (cloud computing). Zwrócono uwagę, że organizacje, które decydują się na przetwarzanie w chmurze stają przed różnymi wyzwaniami i problemami. Celem opracowania jest konceptualizacja zagadnienia BI w chmurze, jak również zbadanie korzyści oraz niebezpieczeństw wynikających ze stosowania przetwarzania w chmurze. Badania przeprowadzono w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz raporty firm analitycznych. Uzyskane wyniki badań mogą okazać się użyteczne dla specjalistów IT i menedżerów, planujących w swoich organizacjach rozwój przetwarzania w chmurze.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
549251