Adaptive sparse recovery of medical images with variational approach - preliminary study for CT stroke
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Advances in Intelligent Systems and Computing
ISSN
2194-5357
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
283
Strony od-do
151-164
Numer tomu
3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
angielski
computer-aided diagnosis
image recovery
compressed sensing
variational image processing
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
4th International Conference Information Technologies in Biomedicine
Początek konferencji
2014-06-02
Koniec konferencji
2014-06-04
Lokalizacja konferencji
Kamień Śląski
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
polski
Treść
Praca dotyczy metod przetwarzania obrazów tomografii komputerowej, służących wczesnej diagnostyce udaru niedokrwiennego mózgu. Celem było opracowanie metody rozpoznania symptomów niedokrwienia poprzez ekstrakcję komponentu zredukowanej gęstości tkanki w obszarach patologicznych. Jako metodę wykorzystano metody rekonstrukcji bazujące na rachunku wariacyjnym, rozszerzając je o adaptacyjne podpróbkowanie przetwarzanych obrazów. Praca w istotnej części ma charakter przeglądowy, uzasadniający sensowność takiego podejścia na podstawie dotychczasowych doniesień. Realizacja metody została zweryfikowana na skromnej bazie testowej, a przedstawione rezultaty mają charakter prezentacji możliwych efektów wizualnych, przekonujących na tle wcześniejszych osiągnięć.
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
MiNI_4599
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych