Ocena budowy morfologicznej stóp młodych tancerek disco dance=Assessment of morphological architecture of feet in young Disco-Dance dancers
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizjoterapii (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Fizjoterapia
ISSN
1230-8323
EISSN
Wydawca
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
24-32
Numer tomu
23
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Streszczenia
Język
pl
Treść
Streszczenie Cel pracy: Celem pracy była ocena stanu wysklepienia stóp u tancerek disco dance w wieku szkolnym na tle grupy nietrenujących rówieśniczek. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiły 33 profesjonalne tancerki disco dance w wieku 9 ± 1,07 r., należące do opolskich grup tanecznych. Grupę kontrolną tworzyły 33 dziewczęta w tym samym przedziale wiekowym, które nie uprawiały żadnej dyscypliny sportowej. Oceny stanu wysklepienia stóp dokonano metodą fotogrametryczną. Wyniki: Stan sklepienia podłużnego stóp tancerek mieścił się w normie. Zaobserwowano jedynie znaczne szpotawe ustawienie V palca obu stóp. Wnioski: W obu grupach dziewcząt obserwowano wadliwe ustawienie palucha i palca V. Monitorowanie budowy morfologiczne stóp dzieci tańczących, szczególnie tych wchodzących w etap dojrzewania, jest bardzo istotne, ponieważ pozwoli na wczesne wykrycie zaburzeń, które mogłoby wynikać ze stosowania nadmiernych obciążeń i umożliwi wczesne podejmowanie działań profi laktycznych.
Język
en
Treść
Aim of the study: The aim of the study was to assess the condition of foot morphological structure of young DiscoDance dancers compared to their untrained peers. Material and methods: The research was carried out among professional female Disco-Dance dancers, aged 9 ± 1.07, members of Opole dance groups. The control group consisted of 33 females in the same age range, not subject to regular professional training. The condition of morphological structure of their feet was evaluated with the use of the photogrammetric method. Results: Status of the dancers’ longitudinal foot arch fi t the norm. Considerable toe V varus was observed. Conclusions: In both groups defective positioning of hallux and toe V was stated. Monitoring morphological architecture of feet of young dancers, especially those entering the adolescence is very important because it will allow for early detection of disorders that may result from excessive stress and enable early prevention measures to be undertaken.
Cechy publikacji
Medycyna
Nauki o kulturze fizycznej
Medicine
Physical education
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:807589
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych