Rehabilitacja osób chorych na hemofilię. Część II - leczenie operacyjne oraz wytyczne dotyczące postępowania usprawniającego = Rehabilitation of people with haemophilia. Part II - Surgical treatment and rehabilitation procedure guidelines
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizjoterapii (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Fizjoterapia
ISSN
1230-8323
EISSN
Wydawca
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
50-56
Numer tomu
21
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
hemofi lia
rehabilitacja
skaza osoczowa
zabiegi ortopedyczne
en
haemophilia
rehabilitation
plasmatic diathesis
orthopaedic surgery
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pierwszym artykule z cyklu publikacji poświęconych rehabilitacji osób chorych na hemofi lię omówiono zagadnienia związane z etiologią choroby, obrazem klinicznym, zmianami w układzie ruchu oraz leczeniem substytucyjnym. W niniejszej pracy autorzy przedstawiają metody leczenia ortopedycznego i wytyczne dotyczące postępowania rehabilitacyjnego po wylewach dostawowych i domięśniowych. Opisują również przebieg badania przedmiotowego i podmiotowego pacjenta ze skazą osoczową. Zwracają uwagę na specyfi kę postępowania terapeutycznego, które oprócz uwzględnienia zmian w układzie ruchu musi obejmować zaburzenia hemostazy i sposób leczenia substytucyjnego. Autorzy dzielą proces rehabilitacyjny na trzy fazy, które uzależnione są od stanu klinicznego pacjenta.
Język
en
Treść
In the fi rst article of the series about the rehabilitation of haemophilic patients, the issues related to the aetiology of the disease, its clinical picture, changes in locomotor system, and substitution therapy have been discussed. In this paper the authors present the orthopaedic treatment methods and the guidelines for rehabilitation procedures after intraarticular and intramuscular haemorrhages. They also describe the physical examination and medical interview of a patient with plasmatic diathesis. Also, they point out the specifi cities of therapeutic procedure which has to take into account not only the changes in locomotor system but also haemostatic abnormalities and substitution therapy. The authors have divided the rehabilitation process into three phases, depending on the patient’s clinical status.
Cechy publikacji
Medycyna
Nauki o kulturze fizycznej
Medicine
Physical education
Review article
Review article is a summarization of the current state of the research on a particular subject.
Artykuł przeglądowy
Artykuł przeglądowy stanowi podsumowanie aktualnego stanu badań w danym obszarze tematycznym.
Inne
System-identifier
PBN-R:550295
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych