Zależność jakości życia od prowadzonego postępowania fizjoterapeutycznego u kobiet w wieku postmenopauzalnym chorujących na cukrzycę typu 2
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizjoterapii (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna
ISSN
1234-5563
EISSN
Wydawca
prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
108-113
Numer tomu
19
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
cukrzyca typu 2
jakość życia
wiek postmenopauzalny
en
diabetes type 2
quality of life
postmenopausal age
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy była ocena jakości życia kobiet w wieku postmenopauzalnym chorych na cukrzycę typu 2 oraz określenie wpływu fizjoterapii na jakość życia ankietowanych. Badania przeprowadzono u 26 kobiet w wieku od 58 do 83 lat z rozpoznaną cukrzycą typu 2. Średni czas trwania choroby wynosił 13 lat. W badaniach wykorzystano anonimową ankietę dotyczącą różnych wskaźników jakości życia. 20% badanych jakość życia oceniło jako bardzo dobrą, 42% jako dobrą, 38% jako złą. 58% kobiet korzystało z zabiegów fizjoterapeutycznych. Stwierdzono, że fizjoterapia ma korzystny wpływ na poprawę stanu psychicznego, wzrasta wola życia, skutkiem czego jest poprawa jakości życia.
Język
en
Treść
The aim of this work was to evaluate the quality of life of women in postmenopausal age suffering from the diabetes mellitus type 2 and to determine the satisfaction of physiotherapy. 26 women with the average age between 58 and 83 (average 69) with diagnosed diabetes mellitus type 2 have been examined by means of the anonymous questionnaire. It was stated that the general quality of life is very good in 20% of all interviewed women, good in 42%, and 38% of patients said that it is bad. The majority of examined women 58% underwent physiotherapeutic procedures. Physiotherapy has beneficial influence on the improvement of the patient’s psychical state. The will of life is increased, which leads to the improvement of the patient’s quality of life.
Cechy publikacji
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Medycyna
Biocybernetics and biomedical engineering
Medicine
discipline:Nauki o kulturze fizycznej
discipline:Physical education
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:592326