Evaluation of energy and nutritive value of physiotherapy students diet in terms of their awareness and knowledge of nutritional therapy of the patient
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Sporcie (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Complementary and Alternative Medicine in Science
ISSN
2353-3420
EISSN
2353-5849
Wydawca
Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
133-141
Numer tomu
2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
edukacja
niedobory żywieniowe
odżywianie
en
education
nutrition
nutritional deficiencies
Streszczenia
Język
en
Treść
Background. Various degrees of malnutrition occur in about half of patients treated in hospitals. The physiotherapy student, as a future therapist engaged in treatment of different diseases and injuries, should be aware of the importance of the patient’s proper nutrition in a complex therapy of the disease. The objective of the study was to evaluate the energy and nutritive value of the diet of the Physiotherapy students from the University School of Physical Education in Wroclaw at different times of the academic year, in terms of their awareness and knowledge of nutritional therapy of the patient. Material and methods. 30 individuals participated in the study, including 15 females (mean age 23 ± 0.5 year) and 15 males (mean age 23 ± 0.7 year). The study was conducted as a 24-hour diet recall interview, including 7 days of the didactic period and 7 days of the examination period. The results were statistically analysed using the STATISTICA 10 PL computer software. Results. The energy value of daily food ration (DFR) of both sexes was significantly lower than the demand defined by age- and sex-specific standards. A significant deficiency of fibre, calcium, magnesium, iron and B-group vitamins in the diet of both sexes was found. Sodium intake by students of both sexes significantly exceeded the recommended level, whereas phosphorus was consumed in excess exclusively by men. No statistically significant differences in the supply of selected ingredients during the didactic and examination weeks were observed. Nevertheless, the consumption level of these ingredients by women and men differed to a large extent. Conclusions. The diet of the Physiotherapy students in terms of energy and nutritive value deviate from the applicable standards to a large extent. The conducted study can be used to monitor further students’ nutritional behaviours. There is a need to shape proper eating habits within the curriculum of the University.
Język
pl
Treść
Wstęp. Różnego stopnia niedożywienie występuje u około połowy chorych leczonych w szpitalach. Student fizjoterapii, jako przyszły terapeuta uczestniczący w leczeniu różnych chorób i obrażeń, powinien zdawać sobie sprawę z tego jak istotne jest właściwe żywienie pacjenta w procesie kompleksowej terapii danego schorzenia. Celem pracy była ocena wartości energetycznej i odżywczej diety studentów Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w różnych okresach roku akademickiego, w aspekcie ich świadomości i wiedzy na temat leczenia żywieniowego pacjenta. Materiały i metody. W badaniu wzięło udział 30 osób, w tym 15 kobiet (średnia wieku 23 ± 0,5 lat) i 15 mężczyzn (średnia wieku 23 lata ± 0,7). Badania przeprowadzono metodą 24–godzinnego wywiadu żywieniowego, obejmującego 7 dni okresu dydaktycznego i 7 dni okresu sesji egzaminacyjnej. Wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą pakietu obliczeniowego STATISTICA 10 PL. Wyniki. Wartość energetyczna dziennej racji pokarmowej (DRP) obu płci była znacznie niższa niż zapotrzebowanie określone normami dla płci i wieku. Stwierdzono znaczne niedobory błonnika, wapnia, magnezu i żelaza oraz witamin z grupy B w diecie obu płci. Spożycie sodu przez studentów obu płci znacznie przekraczało poziom zalecany, a fosfor był spożywany w nadmiarze tylko przez mężczyzn. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic podaży wybranych składników w tygodniu dydaktycznym i tygodniu sesji. Jednak wielkość spożycia tychże składników przez kobiety i mężczyzn różniła się istotnie. Wnioski. Dieta studentów fizjoterapii w zakresie wartości energetycznej i odżywczej odbiega w istotny sposób od obowiązujących norm. Przeprowadzone badania posłużyć mogą dalszemu monitorowaniu zachowań żywieniowych studentów. Istnieje potrzeba kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych w programie edukacyjnym szkoły wyższej.
Cechy publikacji
Medycyna
Nauki o zdrowiu
Medicine
Health sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:592168