Evaluation of fatigue failure of S960QL steel in the conditions of plastic strain
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Solid State Phenomena
ISSN
1012-0394
EISSN
1662-9779
Wydawca
TRANS TECH PUBLICATIONS LTD
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
175-181
Numer tomu
250
Liczba arkuszy
0.32
Słowa kluczowe
en
Fatigue life; Fatigue strength; High-strength steels
pl
Odporność na zmęczenie; Wytrzymałość na zmęczenie; Stal wysokiej wytrzymałości
Streszczenia
Język
en
Treść
The article presents the results of research on low cycle fatigue strength of high-strength structural steel S960QL. During the tests, controlled force was applied using the different total strain amplitude εac and strain ratio Rε = 0.1. The obtained results allowed to determine the value of the cyclic strain hardening exponent n' and the cyclic strength coefficient K' and to draw the cyclic stress-strain curve. Analysis was also carried out of fatigue life based on the Manson-Coffin-Basquin equation. Fatigue values were also determined. Fractographic tests of fatigue fractures allowed to identify the causes of crack initiation and the course of their propagation.
Cechy publikacji
Inżynieria materiałowa
Materials science
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Machinery construction and operation
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:752082
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych