Nierówności społeczne. W trosce o otwarcia horyzontów edukacji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Akademia Pomorska w Słupsku)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2015
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
328
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Wydawnictwo Region
Miejsce wydania
Gdańsk
ISBN
9788375914702
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
16
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
Pozostali redaktorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
nierówności społeczne,
edukacja
Streszczenia
Język
polski
Treść
Równouprawnienie ze względu na płeć, pochodzenie, religię, sprawność fizyczną, wiek, orientację seksualną i wiele innych to zobowiązania, jakie Polska zdecydowała się wypełniać, zaświadczając to treścią Konstytucji RP oraz podpisując szereg zapisów i regulacji międzynarodowych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji. Stosunek państwa i społeczeństwa do grup mniejszościowych oraz poszanowanie ich praw jest testem dla funkcjnowania każdej demokracji. Również w Polsce istnieją osoby przynależące do przeróżnych mniejszości społecznych, jak choćby: etnicznych, narodowych, religijnych, wiekowych, płciowych, seksualnych i tych determinowanych sprawnością fizyczną lub intelektualną. Niestety, problem dyskryminacji, na jaką są one narażone, należy do stałego ryzyka w kraju pełnym ludzi o zróżnicowanym światopoglądzie i odmiennych oczekiwaniach w zakresie dziedziny polityki, prawa, ekonomii, obyczajowości i kultury. Z tego powodu proponowana monografia jest zaproszeniem do refleksji w imię poszerzania granic myślenia o nierównościach społecznych w horyzoncie edukacji i dla jej otwierania. Tę, niezależnie od tego, czy potraktować wąsko, jako proces ograniczony do środowiska szkolnego, czy szerzej, utożsamiając z wieloobszarowym procesem wspierania i kształtowania rozwoju człowieka, nie sposób oddzielić od zagadnień stratyfikacji, podziałów władzy, dystrybucji dóbr i odpowiedzialności. W dyskusji nad zjawiskiem nierówności społecznych udział wzięli Autorzy reprezentujący różne dyscypliny naukowe, profesje i instytucje
Cechy publikacji
discipline:Kulturoznawstwo
discipline:Pedagogika
discipline:Psychologia
discipline:Socjologia
discipline:Cultural studies
discipline:Pedagogy
discipline:Psychology
discipline:Sociology
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PBN-R:684288