Społeczne konteksty edukacji. Tropy-Przybliżenia-Aplikacje
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Akademia Pomorska w Słupsku)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2016
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
227
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Wydawnictwo Adam Marszałek
Miejsce wydania
Toruń
ISBN
9788380193307
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
11,00
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
edukacja
konteksty edukacji
aspekky społeczne
Streszczenia
Język
pl
Treść
Aktualna wiedza o edukacji obejmuje nie tylko intelektualne wytwory pedagogiki jako dyscypliny naukowej, ale także różne formy szeroko rozumianej praktyki edukacyjnej, które wciąż dokonywane są w pedagogiach. Stąd używając pojęcia edukacja obejmuje się nim zwykle ogół oddziaływań służących formowaniu się całokształtu zdolności życiowych człowieka, przez co do jego zakresu włącza się nie tylko procesy intencjonalnie zorganizowanego wychowania i kształcenia w instytucjach systemu oświatowego, ale także te procesy i działania, które odnosząc się do całej osobowości jednostki mają miejsce w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, zawodowym, przekazu informacji i kultury – czy czyniąc wypowiedź kompletną – w szeroko rozumianym społeczeństwie zorganizowanym i zinstytucjonalizowanym. Z tego powodu właśnie niniejsza monografia jest swoistym zaproszeniem do refleksji o szeroko rozumianych społecznych kontekstach edukacji. W dyskusji udział wzięli Autorzy, którzy prezentując rozumienie właściwe reprezentowanej przez siebie profesji i dyscypliny naukowej, współtworzą – co właśnie wydaje się cenne – interdyscyplinarną płaszczyznę myślenia o teorii i praktyce edukacji. I mimo, że tom zawiera 15 różnorodnych w swej formie tekstów, to wszystkie je łączy podtytuł książki: Tropy – Przybliżenia – Aplikacje, który przez swoiste dopełnienie spina całość wspólną klamrą integralności.
Cechy publikacji
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych
discipline:Pedagogika
discipline:Socjologia
discipline:Management – field of humanities
discipline:Pedagogy
discipline:Sociology
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PBN-R:732905