Dyskryminacja ze względu na płeć. Rozwiązania metodologiczne w badaniach empirycznych z udziałem dzieci
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Akademia Pomorska w Słupsku)
Książka
Tytuł książki
Nierówności społeczne. W trosce o otwarcia horyzontów edukacji
Data publikacji
2015
ISBN
9788375914702
Wydawca
Wydawnictwo Region
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Dyskryminacja ze względu na płeć. Rozwiązania metodologiczne w badaniach empirycznych z udziałem dzieci
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
105-117
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
polski
dyskryminacja
płeć
rozwiązania metodologiczne
dzieci
Streszczenia
Język
polski
Treść
Kwestia płci stanowi jeden z podstawowych element definiowania osoby i jej tożsamości. Dotyczy to najprawdopodobniej każdego człowieka już od najwcześniejszych chwil jego życia. W dziedzinie zdarzeń społecznych płeć jest jednym z podstawowych czynników wyzna- czających dysproporcje w zakresie dostępu do dóbr materialnych i symbolicznych, dystrybucji władzy oraz odpowiedzialności, praw i przywilejów. Idea równości płci uwzględnia „wzmocnienie pozycji i udziału obu płci we wszystkich sferach życia publicznego i prywatnego [...] i ma na celu promowanie pełnego udziału kobiet i mężczyzn w społeczeństwie”. Stawiana tak kwestia równości płci wiąże się z zagadnieniem już nie tylko nierówności, ale też samej różnicy i tożsa- mości. Dlatego dla zrozumienia idei i celów, na jakie zorientowane są równościowe postulaty, nie bez znaczenia jest ujmowanie ich w kontekście tych pojęć. Dotyczy to także dyskusji wokół problematyki dziecka i dzieciństwa oraz powiązanym z nią zagadnieniem mechanizmów rozwoju i przebiegu procesów dyskryminacji ze względu na płeć. Te kwestie stają się obiektem zaintereso- wań badaczek i badaczy zjawisk społecznych i psychologicznych. To, co wydaje się interesujące, gdy mowa o takich badaczach i badaczkach, to środki jakimi posługują się w swym poznaniu. Obserwacja tych dystynkcji poznawczych pozwala na wgląd zarówno w poznawcze preferencje indywidualne lub nawet środowiskowe, jak i kwestie związane z polityką dystrybucji wiedzy, przekonań, wyobrażeń na temat dyskryminacji ze względu na płeć i możliwości jej poznania
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
713226