Czy wielkość jest niezbędna? O rozmiarze próby w badaniach jakościowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Akademia Pomorska w Słupsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Badań Edukacyjnych
ISSN
1895-4308
EISSN
2392-1544
Wydawca
UMK
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
195-211
Numer tomu
21
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,0
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
dobór teoretyczny;
nasycenie;
reprezentatywność;
rozmiar próby;
transferowalność
en
representativeness;
sample size;
saturation;
theoretical sampling;
transferability
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wielkość próby w badaniach jakościowych bywa zagadnieniem marginalizowanym. Zasadniczo bowiem przewodniki metodologiczne podkreślają znaczenie dopasowania modelu teoretycznego do danych empirycznych. W artykule dokonano przeglądu badań nad rozmiarem próby zbiegającym się z osiąganiem stanu teoretycznego nasycenia budowanych kategorii. Dyskutowane są też warunki decydujące o możliwości orzekania tego stanu oraz czynniki determinujące rozmiar próby. W drodze odwołania do rozwiązań wypracowanych w obszarze badań statystycznych zaprezentowana została w tekście propozycja mieszania sposobów doboru próby w celu maksymalizowania wiarygodności danych i nasycania kategorii teoretycznych.
Język
en
Treść
The question about a sample size in qualitative research has been marginalized. Essentially because the issue is treated as peripheral and dependent on the state of theoretical saturation. The article provides an overview of research on the sample size coinciding with achieving this state. The conditions of the saturation and the factors determining the sample size also are discussed. On the base of the solutions developed in statistical research area the conception of mixing methods of sampling to maximize the credibility of the data and the theoretical saturation has been presented.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
732615