Body – text – space. A Model of Spatial Extension of Methodological Triangulation
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Akademia Pomorska w Słupsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Czasopismo Pedagogiczne
ISSN
2450-8837
EISSN
2451-0106
Wydawca
Akademia Pomorska w Słupsku
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1-2
Strony od-do
453-467
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
triangulation
methodology
social science
pl
triangulacja
metodologia
nauki społeczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Tekst prezentuje model przestrzennego rozszerzenia metodologicznej koncepcji triangulacji. W pierwszym rzędzie dokonana została rekonstrukcja historii pojęcia w geodezji i kartografii, z jednoczesnym wskazaniem na specyfikę metody triangulacji i jej techniczne aspekty. Następnie zaprezentowane zostało współczesne rozumienie triangulacji w metodologii badań empirycznych wraz z charakterystyką czterech płaszczyzn, o jakich mówi się zwykle w jej kontekście. Zwrócona została też uwaga na kluczowe własności, które w metodologii przypisywane są triangulacji. W rezultacie stało się to podstawą do opisania modelu przestrzennego rozszerzenia koncepcji triangulacji, w którym cztery jej płaszczyzny stanowią odrębne wymiary pozwalające modelować obraz badanego obiektu jako wypadkową możliwych punktów lokujących się w tej czterowymiarowej przestrzeni.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
724530