Arkadiusz Kołodziej, Teoria estymacji w praktyce badań społecznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, ss.183
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Akademia Pomorska w Słupsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia edukacyjne
ISSN
1233-6688
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UAM
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
360-364
Numer tomu
29
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,25
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
Arkadiusz Kołodziej
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Badacze, szczególnie początkujący, oraz konsumenci badań zainteresowani problematyką generalizowania rezultatów analiz ilościowych z próby na populację docenią książkę Arkadiusza Kołodzieja, zatytułowaną.Teoria estymacji w praktyce badań społecznych. Już choćby z tego powodu, że od pamiętnej pracy Lehmanna (1991) jest ona pierwszym, wydanym w języku polskim, zwartym opracowaniem poświęconym teorii estymacji. Teorii skoncntrowanej na warunkach i metodach wnioskowania o właściwościach rozkładu danej cechy w populacji na podstawie analiz rozkładu empirycznego tej cechy w próbie.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
646145