Evaluation of metaheuristics for robust graph coloring problem
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
[FedCSIS] : proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, September 13-16, 2015, Łódź, Poland
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-60810-66-8
Wydawca
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Evaluation of metaheuristics for robust graph coloring problem
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
519-524
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems
Początek konferencji
2015-09-13
Koniec konferencji
2015-09-16
Lokalizacja konferencji
Łódź
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
BPK-RID-56501