Projektowanie przejść dla zwierząt w ujęciu ekologicznym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Materiały i technologie ekologiczne w budownictwie
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7193-656-2
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Projektowanie przejść dla zwierząt w ujęciu ekologicznym
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
145-156
Numer rozdziału
12
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.66
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
skuteczność
przejścia dla zwierząt
funkcje ekologiczne
projektowanie
błędy projektowe
Streszczenia
Język
pl
Treść
W rozdziale poruszono ekologiczne aspekty towarzyszące projektowaniu przejść dla zwierząt. Omówiono negatywne skutki zjawiska barier ekologicznych oraz jedną z metod przeciwdziałania izolacji populacji fauny – projektowania przejść dla zwierząt. Przedstawiono funkcje ekologiczne obiektów tego typu oraz klasyfikację przejść wraz z ich podstawowymi parametrami. Omówiono czynniki wpływające na ich skuteczność ekologiczną oraz model projektowania lokalizacji i zagęszczenia przejść. Zestawiono obowiązujące dokumenty prawne regulujące wymagania dotyczące projektowania przejść dla zwierząt, a ponadto przeprowadzono analizę podstawowych błędów popełnianych na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji przejść. Ustalono, że jedynie ciągła współpraca pomiędzy projektantami a przyrodnikami oraz opracowanie spójnych wytycznych do projektowania przejść dla zwierząt w zależności od ich charakterystyki pozwolą na uniknięcie typowych błędów popełnianych na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
52778