Analiza wpływu klasy betonu na bezpieczeństwo kablobetonowej belki głównej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Materiały Budowlane
ISSN
0137-2971
EISSN
2449-951X
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
130-131
Numer tomu
nr 4 (524)
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
en
concrete class
limit states
prestressed beam
optimalization
pl
optymalizacja
klasa betonu
stany graniczne
belka kablobetonowa
Streszczenia
Język
en
Treść
In the paper the influence of applied concrete class for selected parameters of prestressed main beam was analyzed. The impact assessment was made according to specified criteria. Exacerbation or changing one of the criteria may cause the deterioration or improvement of other conditions. The most important criterion in the assessment is to provide an appropriate loading capacity by fulfilling the necessary conditions of safety, in accordance with the relevant standards and regulations. In this paper limit state on crack width, safety condition of cracking limit state at a given level of losses and allowable compression stress limit for prestressed concrete were evaluated. In this article the concrete which satisfy given assumptions was specified.
Język
pl
Treść
W artykule poddano analizie wpływ klasy betonu na pracę kablobetonowej belki głównej o wybranych parametrach. Ocena wpływu została dokonana wg określonych kryteriów. Zaostrzenie lub zmiana jednego z kryteriów może powodować pogorszenie lub poprawę innego z warunków.Najważniejszym kryterium w ocenie jest zapewnienie odpowiedniej nośności konstrukcji przez spełnienie koniecznych warunków bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz przepisami prawnymi. Ocenie poddano stan graniczny szerokości rys, warunek bezpieczeństwa w stanie granicznym zarysowania przy założonym poziomie strat oraz stan graniczny naprężeń.W artykule określono beton, który najlepiej będzie spełniał założone warunki.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
50199
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych