Analiza wybranych nowoczesnych systemów antykorozyjnych stosowanych w stalowych konstrukcjach mostowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Różne aspekty jakości materiałów i procesów stosowanych w budownictwie
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-63792-66-4
Wydawca
Politechnika Świętokrzyska
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Analiza wybranych nowoczesnych systemów antykorozyjnych stosowanych w stalowych konstrukcjach mostowych
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
49-62
Numer rozdziału
4
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.77
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
nowoczesne systemy antykorozyjne
stalowe konstrukcje mostowe
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przy wyborze właściwego systemu zabezpieczeń antykorozyjnych mostów oraz innych konstrukcji stalowych należy rozważyć wpływ wielu różnych czynników, tj. kategorię korozyjności środowiska, podłoże do malowania, wpływ promieniowania ultrafioletowego, oddziaływanie czynników chemicznych i mechanicznych, kondycję w jakiej znajduje się konstrukcja, metody aplikacji i warunki w czasie jej trwania, możliwość zastosowania różnych metod przygotowania powierzchni oraz koszty zabezpieczenia obiektu przez cały okres jego istnienia. W rozdziale streszczono wymagania stawiane nowoczesnym systemom antykorozyjnym oraz ich właściwości, omówiono również wybrane nowoczesne metody ochron antykorozyjnych w stalowych konstrukcjach mostowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zabezpieczenia antykorozyjne są w Polce zagadnieniem wciąż rozwijającym się. Wymagającym obszernej specjalistycznej wiedzy. Ponadto należy mieć na uwadze odpowiednią analizę kosztów szacowanych nie na podstawie poniesionych nakładów, lecz korzyści wynikających z bezremontowego użytkowania i przedłużonej trwałości obiektu.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
49527