Study on Impact of Shredded Polypropylene on Selected Properties of Cement Composite
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Composites Theory and Practice
ISSN
2084-6096
EISSN
2299-128X
Wydawca
Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
230-233
Numer tomu
R.16, nr 4
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
cement composites
shredded polypropylene
bending strength
absorbability
capillary rise of water
compression strength
pl
wytrzymałość na ściskanie
kompozyty cementowe
rozdrobniony polipropylen
wytrzymałość na zginanie
nasiąkliwość
kapilarne podciąganie wody
Streszczenia
Język
en
Treść
The subject of the studies was the assessment of polypropylene utilization possibilities by using shredded polypropylene as a mortar component. The article presents the research results of the impact of shredded polypropylene on selected properties of the cement composite. The assessed material was cement mortar, the composition of which included an additive - a polymer plastic in the quantity of up to 2%. The scope of the studies included assessing the impact of the polymer plastic waste on the obtained properties of the cement composite and in particular, changes in the compression and bending strength, absorbability and capillary rise of water. The studies were meant to assess the possibilities of using additives originating from polypropylene production waste and to indicate the direction for further studies on cement composites.
Język
pl
Treść
Przedmiotem badań była ocena możliwości utylizacji polipropylenu poprzez zastosowanie rozdrobnionego polipropylenu jako składnika zaprawy. W artykule przedstawiono wyniki badań oddziaływania dodatku w postaci rozdrobnionego polipropylenu na wybrane właściwości kompozytu cementowego. Ocenie poddano zaprawę cementową, do której składu wprowadzano dodatek tworzywa polimerowego w ilości do 2%. Zakres badań obejmował ocenę wpływu odpadów tworzywa polimerowego na uzyskiwane właściwości kompozytu cementowego, a w szczególności zmianę wytrzymałości na ściskanie, zginanie, nasiąkliwości i kapilarnego pociągania wody. Badania miały na celu ocenę możliwości wykorzystania dodatków z polipropylenowych odpadów produkcyjnych oraz wskazanie kierunku dalszych badań nad kompozytami cementowymi.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
53169