Cechy geometryczne folii polimerowych wytwarzanych w procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przetwórstwo Tworzyw
ISSN
1429-0472
EISSN
Wydawca
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
116-125
Numer tomu
T.22, nr 3 (171)
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
thermoplastics polymers
blow molding extrusion
film stretching
geometric properties of films
pl
tworzywa termoplastyczne
wytłaczanie z rozdmuchiwaniem
rozciąganie folii
właściwości geometryczne folii
Streszczenia
Język
en
Treść
Properties of the films produced by extrusion blow molding can be evaluated by the degree of stretching the film in the cross direction and stretch ratio in the longitudinal direction and geometric parameters, i.e. the thickness and width of the film. These properties depend on the conditions of the technological process, geometry and construction of extrusion head as well as the type of polymer. Process of extrusion blow-molding single-layer films using three types of polyolefins was described. Measurements and studies of the impact of changes in the conditions of technological process of processing parameters characterizing the stretch blown film and geometrical characteristics of the resulting single-layer films were used.
Język
pl
Treść
Właściwości folii wytwarzanej metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem można ocenić na podstawie stopnia rozciągania folii w kierunku poprzecznym, stopnia rozciągania w kierunku wzdłużnym oraz parametrów geometrycznych, to jest grubości i szerokości folii. Właściwości te zależą w dużej mierze od warunków technologicznych procesu, geometrii oraz konstrukcji głowicy wytłaczarskiej, jak również rodzaju tworzywa. W pracy przedstawiono charakterystykę procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii jednowarstwowej przy zastosowaniu trzech rodzajów tworzyw poliolefinowych. Zaprezentowano badania wpływu zmiany warunków technologicznych procesu przetwórstwa na parametry charakteryzujące rozciąganie rozdmuchiwanej folii oraz jej właściwości geometryczne.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
53037