Analiza konstrukcji i opracowanie geometrii narzędzi do zgrzewania złączy ze stopów metali metodą FSW
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Spawalnictwa
ISSN
0033-2364
EISSN
2449-7959
Wydawca
Agenda Wydawnicza SIMP
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
42-44
Numer tomu
Vol.87, nr 10
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
en
friction stir welding
friction stir spot welding
process parameters
tools
pl
złącza spawane
kruche pękanie
niezgodności złączy spawanych
Streszczenia
Język
en
Treść
The vast majority of research into FSW/FSSW welding tool geometry i.e. the shape of pin and shoulder in horizontal and vertical planes is based on trial and error approach and ideas derived from different case studies. This work may be the basis for mathematical classification of the geometries of tools that are used for joining materials of different mechanical properties, in particular plasticity.
Język
pl
Treść
Dotychczasowe badania nad geometrią tzn. kształtem pól poprzecznych oraz pobocznic i opór narzędzi do zgrzewania FSW/FSSW (FSW-Friction Stir Welding, FSSW – Friction Stir Spot Welding) przebiegają zazwyczaj metodą prób i błędów oraz idei wynikłych z różnego rodzaju przypadków badawczych. Niniejszy artykuł może być podstawą matematycznego uporządkowania typoszeregów narzędzi przeznaczonych do zgrzewania materiałów o różnych właściwościach mechanicznych a szczególnie plastyczności.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
47801