Awaria palnika retortowego stosowanego w kotłach CO. Analiza przyczyn zniszczenia układu podającego - badania i technologia naprawy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Spawalnictwa
ISSN
0033-2364
EISSN
2449-7959
Wydawca
Agenda Wydawnicza SIMP
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
13-17
Numer tomu
Vol.87, nr 6
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
welding
damage
repair
pl
spawanie
uszkodzenie
naprawa
Streszczenia
Język
en
Treść
In the article a retort feeder used to burn solid fuels in the central heating boilers is presented. An analysis of a burning process, which caused a permanent damage of an element delivering the fuel is made. Numerous micro and macroscopic examinations of the scrap of the worm were made in order to interpret all the phenomena to characterise chemical composition, structures that occur and the characteristics of the materials. Their results were interpreted and the methods of reparation of broken elements were provided.
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono podajnik retortowy stosowany do spalania paliw stałych w kotłach C.O. Dokonano analizy procesu spalania, który spowodował trwałe uszkodzenie elementu podającego opał. Przeprowadzono szereg badań mikroskopowych i makroskopowych złomu ślimaka w celu właściwej interpretacji zachodzących zjawisk w raz z możliwością określenia składu chemicznego, występujących struktur i własności materiałów. Scharakteryzowano ich wyniki i opracowano technikę naprawy zniszczonego elementu.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
50358