Ocena anizotropii naprężeń w warstwie niklu blachy bimetalowej Ti-Ni za pomocą metody analizy szumu Barkhausena
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
ISSN
0035-9696
EISSN
2449-9978
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
712-717
Numer tomu
R.60, nr 12
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
Zjawisko Barkhausena
blacha bimetalowa
anizotropia
łączenie wybuchem
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych związanych z oceną anizotropii stanu naprężeń w warstwie niklu blachy bimetalowej Ti-Ni połączonej wybuchem. Ferromagnetyczne właściwości niklu pozwalają zastosować w tym celu nieniszczącą metodę magnetyczną wykorzystującą zależność zmian parametrów szumu Barkhausena od stanu naprężeń. Obiektem badań był pas blachy Ti-Ni o grubości warstw 1 mm, odcięty z brzegu całego arkusza. W kilku punktach próbki, wyznaczone zostały kierunkowe rozkłady intensywności szumu Barkhausena w funkcji kąta magnesowania. Pomiary przeprowadzono na obu stronach blachy, traktując warstwę tytanu jako szczelinę powietrzną pomiędzy jarzmem magnesującym a niklem. Otrzymane rezultaty wykazały istnienie znaczącej anizotropii własności magnetycznych w warstwie niklu zwłaszcza po stronie złącza, odpowiadającej dwuosiowemu stanowi naprężeń o odmiennych znakach, spowodowanemu intensywnymi odkształceniami w trakcie wybuchu. Również znaczne zróżnicowanie kierunków głównych osi naprężeń na długości próbki zostało zaobserwowane.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
48411
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych