Ba jako przestrzeń kontekstu w procesie zarządzania wiedzą
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISSN
1899-3192
EISSN
2392-0041
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
72-80
Numer tomu
nr 422
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
knowledge management
contextual space
ba space
conceptualization
pl
zarządzanie wiedzą
przestrzeń kontekstu
przestrzeń ba
konceptualizacja
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The article undertakes the issue of knowledge management in organizations. The main research perspective involves the significance of the contextual space, especially the concept of ba space, introduced by Japanese management theorists. The elaboration is also a contribution to the systematization of selected approaches related to knowledge management based on constructivist-oriented knowledge.
Język
pl
Treść
Opracowanie podejmuje problematykę zarządzania wiedzą w organizacji z perspektywy znaczenia przestrzeni kontekstu, a szczególnie koncepcji przestrzeni ba, wprowadzonej przez japońskich teoretyków zarządzania. Artykuł stanowi również przyczynek do systematyzacji wybranych podejść związanych z zarządzaniem wiedzą, bazujących na orientacji konstruktywizmu wiedzy. Głównym celem niniejszego opracowania jest prezentacja przestrzeni kontekstu jako perspektywy poznawczej w procesach zarządzania wiedzą. Autor przyjmuje założenie, że przestrzeń kontekstu, którą można zdefiniować jako swoistą wielowymiarową przestrzeń (fizyczna, relacyjna, wirtualna itd.) związaną z powstawaniem i cyrkulacją wiedzy w organizacji – stanowi wyłaniający się obszar badawczy nad procesami zarządzania w organizacji.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
53137
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych