Competitive Processes on Foreign Markets and the Intelligent Enterprise
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Management and Financial Sciences
ISSN
1899-8968
EISSN
Wydawca
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Iss.24
Strony od-do
133-146
Numer tomu
Vol.9
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
en
enterprise
competitiveness
international markets
Streszczenia
Język
en
Treść
The aim of this paper is to indicate the competitive processes on foreign markets and define the essence and position of the intelligent enterprise. The premises of competitiveness were indicated as the basis of deliberations, while subsequently the significance of knowledge in enterprises was indicated which in terms of their strategies are aimed at the achievement of the status of intelligent enterprises. Furthermore, a statistical analysis of the functioning of enterprises on foreign markets has been carried out in the context of the activities of enterprises in the direction of increasing the level of competitiveness, barriers to activities and the forms of safeguarding against currency rate risk, while also forms of supporting the activities of enterprises on the part of banks. With this aim in mind, elements of mathematical statistics were applied, as well as an analysis of co-dependencies.
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest wskazanie na procesy konkurencyjne na rynkach zagranicznych oraz określenie istoty i pozycji przedsiębiorstwa inteligentnego. W podstawach rozważań wskazano na przesłanki konkurencyjności a następnie podkreślono znaczenie wiedzy w przedsiębiorstwach zmierzających w swej strategii do osiągnięcia statusu inteligentnego przedsiębiorstwa. Ponadto przeprowadzono statystyczną analizę funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w kontekście działań przedsiębiorstw w kierunku zwiększenia konkurencyjności, barier działalności i form zabezpieczenia ryzyka kursowego, form wsparcia działań przedsiębiorstw ze strony banków. W tym celu zastosowano elementy statystyki matematycznej oraz analizę współzależności.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
52691