Cywilne grupy dyspozycyjne i ich miejsce w systemie bezpieczeństwa narodowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Riadenie Bezpecnosti Zlozitych Systemov 2016
Data publikacji
2016
ISBN
978-80-8040-530-4
Wydawca
Akadémia Ozbrojených Síl generála Milana Rastislava Štefánika
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Cywilne grupy dyspozycyjne i ich miejsce w systemie bezpieczeństwa narodowego
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
45-53
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
civil dispositional groups
state security
pl
cywilne grupy dyspozycyjne
bezpieczeństwo państwa
Streszczenia
Język
en
Treść
Each country must address the concerns of civil protection of the population residing in the territory subordinate to its authority from the possible consequences of possible disasters, epidemics, as well as against various acts of agression, for example acts of terror. It is a quality of society from which depends its strength. Therefore every modern state tries to have a well-developed and effective system for the protection of civilians. This article is devoted to civil dispositional groups and their role in the security system of the state.
Język
pl
Treść
Każde państwo ze względu na własny interes musi zająć się problemami ochrony cywilnej ludności zamieszkałej na terytorium podległym jego władzy przed ewentualnymi skutkami możliwych kataklizmów, epidemiami, jak też przed różnego rodzaju działaniami o agresywnym charakterze, np. aktami terroru. Bowiem to od jakości społeczeństwa zależy jego siła. Dlatego też każde współczesne państwo stara się o to, aby mieć dobrze opracowany i skuteczny system ochrony ludności cywilnej. Niniejszy artykuł poświęcony jest cywilnym grupom dyspozycyjnym i ich roli w systemie bezpieczeństwa państwa.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
51765