Doskonalenie jakości usług medycznych w aspekcie Polskiej Nagrody Jakości
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie
ISSN
1641-3466
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
z.87
Strony od-do
369-379
Numer tomu
nr 1947
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
quality
Polish Quality Award
EFQM model
pl
jakość
Polska Nagroda Jakości
model EFQM
Streszczenia
Język
en
Treść
Quality management is a chance (although not guaranteed) the hospital success on the market. It instills confidence to the hospital, because it concerns the whole of its operation, and so improve the organizational structure, clearly identify the responsibilities and powers set out procedures in the implementation process, reasoned and informed the crew (appropriate human resources, ie. skilled and experienced employees). The management system at hospital should integrate the organizational structure, processes, procedures and resources necessary to achieve the quality objectives. Such a system must provide benefits to all participants, and therefore shareholders, customers, owners, employees, suppliers and society. The article presents the procedure and the benefits from participated in the Polish Quality not only to the hospital, but first of all to the patients.
Język
pl
Treść
Zarządzanie jakością jest szansą (choć nie gwarancją) na sukces firmy na rynku. Wzbudza zaufanie do szpitala, ponieważ dotyczy całokształtu jego funkcjonowania, a więc: doskonalenia struktury organizacyjnej, jednoznacznego określenia odpowiedzialności i uprawnień, określonych sposobów postępowania przy realizacji procesów, umotywowanej i świadomej załogi (odpowiednich zasobów ludzkich, tj. wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników). System zarządzania w szpitalu powinien integrować strukturę organizacyjną, procesy, procedury oraz zasoby konieczne do osiągnięcia ustanowionych celów jakości. System taki musi zapewnić korzyści wszystkim uczestnikom, a więc udziałowcom, odbiorcom, właścicielom, pracownikom, dostawcom i społeczeństwu. W artykule przedstawiono procedurę i korzyści dla szpitala oraz pacjentów, wynikające z udziału w Polskiej Nagrodzie Jakości.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
50299