Psychospołeczne aspekty służby w grupach dyspozycyjnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Socialno-Psychologicke Aspekty Utvarania Osobnosti Prislusnikov Ozbrojenych Sil, Bezpecnostnych a Zachrannych Zborov
Data publikacji
2016
ISBN
978-80-8040-519-9
Wydawca
Akadémia Ozbrojených Síl generála Milana Rastislava Štefánika
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Psychospołeczne aspekty służby w grupach dyspozycyjnych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
51-59
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
stress
psychosocial factors
an emergency response team
burnout
pl
czynniki psychospołeczne
grupy dyspozycyjne
stres
wypalenie zawodowe
Streszczenia
Język
en
Treść
Psychosocial factors existing in the workplace and stress connected with those factors have been considered as a significant threat to the health and safety of the workers in many countries around the world. This is caused by the fact that stress has considerable effects on both employees and the environment. It contributes to the creation and worsening the course of many health disorders, increases the number of accidents at work and lowers productivity and thereby disrupts the functioning of the organization and brings considerable material loss. This article is devoted to the psychosocial aspects of working in emergency response teams. Due to the specific activities of these groups, the most important threats that negatively affect the safety and efficiency of people working in emergency response teams are discussed in this article.
Język
pl
Treść
Czynniki psychospołeczne występujące w miejscu pracy i stres z nimi związany zostały uznane w wielu państwach całego świata za istotne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracujących. Spowodowane jest to tym, że stres powoduje niebagatelne skutki zarówno u pracowników, jak i dla otoczenia. Przyczynia się on do powstawania i zaostrzania przebiegu wielu zaburzeń w stanie zdrowia, sprzyja powstawaniu wypadków przy pracy i obniża wydajność pracy, przez co zakłóca funkcjonowanie organizacji i niesie ze sobą znaczne straty materialne. Niniejszy artykuł poświęcony jest psychospołecznym aspektom pracy w grupach dyspozycyjnych. Ze względu na specyfikę działania tychże grup - w artykule - zostały omówione najważniejsze zagrożenia, które w sposób negatywny wpływają na bezpieczeństwo i efektywność pracy osób działających w grupach dyspozycyjnych.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
49674