Ukształtował nas rynek – rozwój rodzinnej firmy ogrodniczej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Storytelling w badaniach firm rodzinnych
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-65179-31-9
Wydawca
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Ukształtował nas rynek – rozwój rodzinnej firmy ogrodniczej
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
37-47
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.61
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
production
family business
services
gardening
pl
firma rodzinna
ogrodnictwo
działalność usługowa
Streszczenia
Język
en
Treść
FLEUR is a family company, existing in Czestochowa since 1981. Activities of the organization are related to production of plant material and gardening services. Interview was used to conduct a study of narrative local businesses. The participants who were interviewed: Maria and Henryk Okwiet and their sons - Bartłomiej and Tomasz Okwiet. The following is a summary of issues raised in the story.
Język
pl
Treść
Zakład FLEUR to rodzinna firma istniejąca na terenie Częstochowy od 1981 roku. Działalność organizacji polega na wytwarzaniu materiału roślinnego oraz prowadzaniu usług ogrodniczych. Rozmowa z zaprezentowanym podmiotem posłużyła do przeprowadzenia badań narracyjnych lokalnych przedsiębiorstw. Uczestnikami wywiadu byli: Maria i Henryk Okwiet oraz ich synowie - Bartłomiej Okwiet i Tomasz Okwiet. Poniżej przedstawiony został sumaryczny zbiór poruszanych zagadnień.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
49634