Business Process Maturity in Small and Medium Sized Enterprises
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Polish Journal of Management Studies
ISSN
2081-7452
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
121-131
Numer tomu
Vol.12, nr 1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
small and medium-sized enterprises
SMEs
business process maturity
BPM
pl
MŚP
dojrzałość procesów biznesowych
BPM
małe i średnie przedsiębiorstwa
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
Business process management in an enterprise is an approach to management that concentrates on optimizing the ways business processes in organisation’s run. The business process maturity of the organization is one of the success factors. From this perspective, the constant advancing the process maturity level is the relevant economic task and the area is still an important issue requiring investigation. The article presents the results of empirical research - the survey was conducted in 2015 on a group of 138 enterprises in Poland. The main aim of this article is the identification and analysis of business process maturity in small and medium-sized enterprises in Poland, as well as finding the areas that require the intensification of process management.
Język
pl
Treść
Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie jest podejściem do zarządzania, które koncentruje się na optymalizacji sposobów, w jakich przebiegają procesy biznesowe w organizacji. Dojrzałość procesów biznesowych w organizacji jest jednym z czynników sukcesu. Z tego punktu widzenia ciągłe pogłębianie poziomu dojrzałości procesów jest istotnym zadaniem ekonomicznym i obszar ten jest nadal ważnym zagadnieniem wymagającym badania. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych - badanie zostało przeprowadzone w 2015 roku na grupie 138 przedsiębiorstw w Polsce. Głównym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i analiza dojrzałości procesów biznesowych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce, jak również znalezienie obszarów, które wymagają intensyfikacji zarządzania procesami.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
48284