Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych z zastosowaniem różnych rodzajów klejów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
PRZETWORSTWO TWORZYW
ISSN
1429-0472
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
279-284
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Streszczenia
Język
PL
Treść
W pracy przeprowadzono analizę porównawczą wytrzymałości połączeń klejowych jednozakładkowych blach ze stali nierdzewnej, wykonanych z zastosowaniem różnych rodzajów klejów. Do wykonania połączeń klejowych zastosowano kleje epoksydowe dwuskładnikowe firmy Loctite oraz klej metakrylowy Alardite. Zaobserwowano, że największą siłę niszczącą uzyskano w przypadku połączeń wykonanych za pomocą kleju Loctite 9466 o lepkości 30 Pas. Najmniejszą siłę niszczenia otrzymano dla połączeń przygotowanych przy użyciu kleju Loctite 9484 o lepkości 70 Pas. Zauważono, że wzrost lepkości kleju powoduje zmniejszenie grubości spoiny klejowej. Na grubość spoiny klejowej oraz długość zakładki wpływa również czas przydatności zmieszanego kleju. Im jest on krótszy, tym połączenie jest wykonane mniej dokładnie (występują różnice w wymiarach geometrycznych połączeń zakładanych oraz wykonanych). Podsumowując należy zauważyć, że podczas wykonywania połączeń klejowych konieczna jest analiza nie tylko doboru rodzaju kleju, ale także jego właściwości, takich jak np.: lepkość oraz czas przydatności do użycia.
Język
EN
Treść
The paper analyzes the comparative strength of single-lap adhesive joints of stainless steel made using different types of adhesives. To make adhesive joints applied two-component epoxy adhesives of Loctite company and Alardite adhesive methacrylic. It was observed that the greatest failure force showed calls made by Loctite 9466 with a viscosity of 30 Pas. The lowest failure force showed calls made using Loctite 9484 with a viscosity of 70 Pas. It is noted that the increase in viscosity of the adhesive reduces the thickness of the adhesive. The thickness of the adhesive layer and the length of adhesive layer is also affected by pot life of mixed adhesive. The shorter it is, the joints is made less accurate (there are differences in the assumed geometrical dimensions and joints made). In conclusion it should be noted that during the preparing of adhesive joints is necessary to analyze not only the type of adhesive, but also its properties, such as viscosity and pot life.
Inne
System-identifier
15519