Analiza numeryczna przepływu wody przez zawór kulowy zamontowany na przewodzie PEX-Al-PEX
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
INSTAL
ISSN
1640-8160
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
11
Strony od-do
36-39
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
PL
Treść
Niniejsza praca przedstawia analizę numeryczną przepływy wody przez zawór kulowy o średnicy nominalnej DN 15 zamontowany w instalacyjnym przewodzie warstwowym PEX-AI-PEX za pomocą zaciskowych połączeń rozłącznych. Przeprowadzono badania modelowe dla czterech stopni otwarcia zaworu 0º, 15º, 30º, 45º oraz zmiennego natężenia przepływu z zakresu 100-1120 dm3h-1 (Re z zakresu ok. 5000-30000). Zaobserwowano wyraźną zależność pomiędzy stopniem zamknięcia zaworu, wartościamo wektorów lokalnej prędkości przepływu oraz intensywności turbulencji a wielkością straty ciśnienia oraz wartością współczynnika oporu miejscowego. Badania modelowe pozytywnie zweryfikowano poprzez porównanie obliczonych wspólczynników oporu miejscowego z wynikami pomiarów laboratoryjnych przeprowadzonych na specjalne do tego celu skonstruowanym stanowisku.
Inne
System-identifier
15765