Odwrotny kredyt hipoteczny (Riverse Mortgage) jako nowe narzędzie finansowe na polskim rynku detalicznych usług finansowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Książka
Tytuł książki
Współczesne problemy finansów i rachunkowości: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Filarowi
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7199-926-7
Wydawca
OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Odwrotny kredyt hipoteczny (Riverse Mortgage) jako nowe narzędzie finansowe na polskim rynku detalicznych usług finansowych
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
55-64
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,76
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Cechy publikacji
rozdział w książce
publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
32144