The influence of fie and met1 mutations and in vitro culture conditions on autonomous endosperm development in unfertilized ovules of Arabidopsis thaliana
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii (Uniwersytet Gdański)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica
ISSN
0001-5296
EISSN
1898-0295
Wydawca
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
134-145
Numer tomu
55
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
<I>Arabidopsis</I>
<I>fie</I> and <I>met1</I> mutants
apomixis
autonomous endosperm
in vitro culture
methylation
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000024293
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych