Immunolocalization of cyclotides in plant cells, tissues and organ supports their role in host defense
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii (Uniwersytet Gdański)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Planta
ISSN
0032-0935
EISSN
1432-2048
Wydawca
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
5
Strony od-do
1029-1040
Numer tomu
244
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Pozostali autorzy
+ 5
Słowa kluczowe
en
cyclotides
immunohistochemistry
host defense peptides
<I>Viola</I>
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000046105
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych