Nieokreślone nieswoiste zapalenia jelit.
PBN-AR
Instytucja
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Standardy Medyczne Pediatria
ISSN
2080-5438
EISSN
Wydawca
Media-Press Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
5
Strony od-do
755-759
Numer tomu
11
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
indeterminate colitis
histology of inflammatory bowel disease
differential diagnosis of inflammatory bowel disease
pl
niezróżnicowane zapalenia jelit
histopatologia nieswoistych zapaleń jelit
diagnostyka róznicowa nieswoistych zapaleń jelit
Streszczenia
Język
pl
Treść
Termin choroby zapalne jelit to pojęcie ogólne, przez które rozumie się przede wszystkim nieswoiste choroby zapalne jelit (NCHZJ), czyli zgodnie z terminologią angielską inflammatory bowel disease (IBD), obejmujące chorobę Leśniowskiego-Crohna (Ch-LC) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG). Występuje również wiele zapaleń jelit, zwykle są to choroby układowe, które są znacznie rzadsze niż NCHZJ. Pojęcie niezróżnicowane zapalenie jelit odnosisię do tych przypadków nieswoistych zapaleń jelit, w których rozpoznanie choroby Leśniowskiego-Crohna, ani wrzodziejącego zapalenia jelita grubego niemoże być jednoznacznie postawione na podstawie obrazu histopatologicznego wycinka błony śluzowej pobranego za pomocą biopsji endoskopowej lubchirurgicznej. W diagnostyce różnicowej nieswoistych zapaleń jelit, z punku widzenia histopatologicznego, uwzględnia się także mikroskopowe zapalenie jelita grubego (ang. microscopic colitis - MC) oraz infekcyjne zapalenie jelit.
Język
en
Treść
Bowel inflammation is a general term which includes mainly inflammatory bowel disease (IBD) comprised of Crohn’s disease and ulcerative colitis. However, there are also other inflammatory bowel conditions, mostly systemic diseases, which are far more rare than IBD. The term undetermined colitisrefers to these cases of inflammatory bowel disease which cannot be classified neither as Crohn’s disease (CD) nor ulcerative colitis (UC) on the base ofhistologic examination of specimen taken during colonoscopy or colectomy. The differential diagnosis of IBD includes also microscopic colitis (MC) and infectious colitis.
Cechy publikacji
Artykuł przeglądowy
Inne
System-identifier
0000013666