Biogas yield during the anaerobic digestion process in different conditions of temperature
PBN-AR
Instytucja
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Book of abstracts. 10th International Conference on Agrophysics, 5-7.06.2013 Lublin, Poland
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-89969-09-5
Wydawca
Instytut Agrofizyki PAN
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Biogas yield during the anaerobic digestion process in different conditions of temperature
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
93-93
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,14
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICA 2016
Nazwa konferencji
10th International Conference on Agrophysics, 5-7.06.2013 Lublin, Poland
Początek konferencji
2013-06-05
Koniec konferencji
2013-06-07
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Inne
System-identifier
PX-58ad9356d5deb3e612232204