Effect of the particle size of rubble on the content of heavy metals in the soil
PBN-AR
Instytucja
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Book of abstracts. 10th International Conference on Agrophysics, 5-7.06.2013 Lublin, Poland
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-89969-09-5
Wydawca
Instytut Agrofizyki PAN
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Effect of the particle size of rubble on the content of heavy metals in the soil
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
76-76
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,14
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICA 2013
Nazwa konferencji
10th International Conference on Agrophysics, 5-7.06.2013 Lublin, Poland
Początek konferencji
2013-06-05
Koniec konferencji
2013-06-07
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Inne
System-identifier
PX-58ad793fd5deb3e612230f33