Changes in the composition of the periphyton in lublin WWTP devices
PBN-AR
Instytucja
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Book of abstracts. 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, 26-28.09.2016 Lublin, Poland
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-89969-43-9
Wydawca
Instytut Agrofizyki PAN
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Changes in the composition of the periphyton in lublin WWTP devices
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
119-119
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,14
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICA 2016
Nazwa konferencji
11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, 26-28.09.2016 Lublin, Poland
Początek konferencji
2016-09-26
Koniec konferencji
2016-09-28
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The activated sludge work is supported by periphyton organisms expanding in all main devices of the wastewater treatment plant (WWTP). Until now, no comprehensive analysis of the occurrence of morphological groups in the periphyton of wastewater treatment devices has been performed. The aim of this study was to identify the organization of periphyton in the successive stages of the WWTP in Lublin (Poland). The research material was taken from 11 points - devices of the municipal “Hajdów” WWTP (Figure 1.): 1. pre-screen chamber, 2. post-screen chamber, 3. pre-grit separator chamber, 4. post-grit separator chamber, 5. primary clarifier, 6. anaerobic bioreactor chamber, 7. anoxic chamber, 8. aerobic bioreactor chamber, 9. bioreactor outlet, 10. secondary clarifier, 11. channel discharging to the receiver. The structure of the periphyton changes in the devices of the technological wastewater treatment system was observed. Heterotrophic flagellates are the dominant organisms in the periphyton present in the mechanical treatment parts (no. 1-4). The dominance of algae is the specificity of the periphyton in the no. 5, 10 and 11. In devices with small turbulence of the sewage stream, the periphyton abundance was higher than that in facilities characterized by turbulent flow.
Inne
System-identifier
PX-58aabe57d5de313d3de078c6