The Niching Mechanism in the Evolutionary Method of Path Planning
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki i Automatyki (Politechnika Gdańska)
Książka
Tytuł książki
W : Artificial Intelligence and Soft Computing : 12th International Conference, ICAISC 2013. - Part II
Data publikacji
2013
ISBN
978-3-642-38609-1
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
ENG
Tytuł rozdziału
The Niching Mechanism in the Evolutionary Method of Path Planning
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
101-112
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
EVOLUTIONARY ALGORITHMS
NICHING
PATH PLANNING
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
12th International Conference, ICAISC 2013
Początek konferencji
2013-06-09
Koniec konferencji
2013-06-13
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
Treść
This paper presents the concept of the niching mechanism in the evolutionary method of path planning. The problem is considered based on the example of a ship path planning. In this method the diversity of individuals is tested in respect to their physical distance, not the fitness function value. The researches show that such an approach increases effectiveness of solution space exploration, what results in a final solution with a better fitness function value. This paper examines several sea collision scenarios at different levels of difficulty. Based on those, the method has been tested to choose values of parameters, which significantly influence its effectiveness.
Inne
System-identifier
123798