Gains Selection of Non-proportional Observers of an Induction Motor with Dyadic Methods
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki i Automatyki (Politechnika Gdańska)
Książka
Tytuł książki
2016 13TH SELECTED ISSUES OF ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS
Data publikacji
2016
ISBN
978-1-5090-1015-8
Wydawca
IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Gains Selection of Non-proportional Observers of an Induction Motor with Dyadic Methods
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE)
Początek konferencji
2016-05-04
Koniec konferencji
2016-05-08
Lokalizacja konferencji
Rzeszów
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The paper presents issues related to calculation of gains of non-proportional observers of magnetic fluxes of an induction motor. A transformation is discussed, based on dyadic matrices, that affords possibility of applying well-known methods used in single-output systems to observers of multi-output systems. The impact of dyadic transformation on possibility of poles placement of the observer is analyzed. Experimental results are shown, obtained for exemplary observers designed with discussed methods.
Inne
System-identifier
PX-58ca8697d5de41e3cc529712