Circulating natural killer t cells respond differently to H. pylori protein antigens and lipopolysaccharide
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (Uniwersytet Łódzki)
Książka
Tytuł książki
12th International Workshop on Pathogenesis and Host Response in Helicobacter Infections / Leif Percival Andersen, Thomas Boren, Sebastian Suerbaum, Freddy Haesebrouck
Data publikacji
2016
ISBN
Wydawca
European Helicobacter Study Group (EHSG)
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Circulating natural killer t cells respond differently to H. pylori protein antigens and lipopolysaccharide
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
Helicobacter pylori
LPS
natural killer cells
pl
Helicobacter pylori
LPS
komórki NK
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
12th International Workshop on Pathogenesis and Host Response in Helicobacter Infections
Początek konferencji
2016-06-29
Koniec konferencji
2016-07-02
Lokalizacja konferencji
Helsingor, Dania
Kraj konferencji
DK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
abstract
Inne
System-identifier
0000061171